Facebook thay đổi thuật toán

Ngày đăng 30 tháng 08 2016
Việc suy giảm không thể chối cãi những chia sẻ của người dùng trên News Feed đã buộc Facbook phải từ bỏ một phần lợi nhuận của mình để giành lại niềm tin nơi người dùng.
Điền thông tin đăng ký