Game 2048 | Trò chơi 2048 Online

Ngày đăng 30 tháng 08 2016
CÁCH CHƠI trò chơi 2048: Sử dụng phím mũi tên để di chuyển các số. 2 số giống nhau ở cạnh nhau, khi duy chuyển sẽ được hợp thành 1, đến khi bạn được số 2048 là thành công

0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Điền thông tin đăng ký